xử lý nước thải chăn nuôi heo tại Thanh Hóa

Dự án Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo tại Thanh Hóa

Dự án Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo tại Thanh Hóa

Aug 28, 2021 - > Dự án

Dự án Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo tại Thanh Hóa - Công suất: 600 (m3/ngày) - Dự án: Trang Trại Chăn Nuôi, Sản Xuất Hoa Quả Sạch Ngôi Sao – Thanh Hóa - Địa điểm: tỉnh Thanh Hoá - Chất lượng nước thải sau xử lý đạt Cột B - QCVN 62-MT: 2016/BTNMT.