0904.506.065

GIẢI PHÁP TỐI ƯU – CHI PHÍ HIỆU QUẢ

  "Giá trị cốt lõi của Việt Water JSC   dựa trên sức mạnh của công nghệ   và giải pháp phù hợp, nhằm hướng   đến mục tiêu HIỆU QUẢ và GIẢM   CHI PHÍ cho đầu tư, vận hành"

Việt Water JSC cung cấp đến quý Khách hàng những giải pháp công nghệ tối ưu với chi phí đầu tư thấp nhất và hiệu quả nhất.

Việt Water JSC đã hợp tác chuyển giao công nghệ tiên tiến với các đối tác uy tín trên thế giới, chúng tôi sử dụng những kỹ năng và nguồn nhân lực tiên tiến để cung cấp những giải pháp an toàn và phù hợp nhất đến cộng đồng các Doanh nghiệp

GIẢI PHÁP TỐI ƯU – CHI PHÍ HIỆU QUẢ

    "Giá trị cốt lõi của Việt Water JSC dựa trên
    sức mạnh của công nghệ và giải pháp
    phù hợp, nhằm hướng đến mục tiêu
    HIỆU QUẢ và GIẢM CHI PHÍ
    cho đầu tư, vận hành"

Việt Water JSC cung cấp đến quý Khách hàng những giải pháp công nghệ tối ưu với chi phí đầu tư thấp nhất và hiệu quả nhất.

Việt Water JSC đã hợp tác chuyển giao công nghệ tiên tiến với các đối tác uy tín trên thế giới, chúng tôi sử dụng những kỹ năng và nguồn nhân lực tiên tiến để cung cấp những giải pháp an toàn và phù hợp nhất đến cộng đồng các Doanh nghiệp

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

- Xử lý nước thải chăn nuôi quy mô trang trại
- Xử lý nước thải y tế - bệnh viện
- Xử lý nước thải xi mạ
- Xử lý nước thải nhà máy - khu công nghiệp
- Xử lý nước thải sinh hoạt, nhà hàng, khách sạn
- Xử lý nước thải thủy sản
- Xử lý nước thải ô nhiễm Nitơ cao.

Xem thêm

 

 

– Xử lý nước thải chăn nuôi quy mô trang trại
– Xử lý nước thải y tế – bệnh viện
– Xử lý nước thải xi mạ
– Xử lý nước thải nhà máy – khu công nghiệp
– Xử lý nước thải sinh hoạt, nhà hàng, khách sạn
– Xử lý nước thải thủy sản
– Xử lý nước thải ô nhiễm Nitơ cao.

Xem thêm

- Xử lý nước R.O, tinh khiết, đóng chai
- Xử lý nước ngầm - nước giếng
- Xử lý nước mặt - nước sông


Xem thêm

– Xử lý nước R.O, tinh khiết, đóng chai
– Xử lý nước ngầm – nước giếng
– Xử lý nước mặt – nước sông

Xem thêm

- Cải tạo - vận hành - bảo trì hệ thống - Thiết kế, đào tạo, chuyển giao công nghệ - Lập hồ sơ giấy phép môi trường, dự án - Đầu tư dự án môi trường - Cung cấp vật tư, thiết bị ngành môi trường

Xem thêm
 

 

– Cải tạo – vận hành – bảo trì hệ thống
– Thiết kế, đào tạo, chuyển giao công nghệ
– Lập hồ sơ giấy phép môi trường, dự án
– Đầu tư dự án môi trường
– Cung cấp vật tư, thiết bị ngành môi trường

Xem thêm

- Xử lý khí thải lò hơi - lò đốt
- Xử lý khí thải máy phát điện
- Xử lý bụi (Aerosol)
- Xử lý khí thải sơn - dung môi

Xem thêm

– Xử lý khí thải lò hơi – lò đốt
– Xử lý khí thải máy phát điện
– Xử lý bụi (Aerosol)
– Xử lý khí thải sơn – dung môi

Xem thêm

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

HINH 1
- Xử lý nước thải chăn nuôi quy mô trang trại
- Xử lý nước thải y tế - bệnh viện
- Xử lý nước thải xi mạ
- Xử lý nước thải nhà máy - khu công nghiệp
- Xử lý nước thải sinh hoạt, nhà hàng, khách sạn
- Xử lý nước thải thủy sản
- Xử lý nước thải ô nhiễm Nitơ cao.

Xem thêm

 

 

– Xử lý nước thải chăn nuôi quy mô trang trại
– Xử lý nước thải y tế – bệnh viện
– Xử lý nước thải xi mạ
– Xử lý nước thải nhà máy – khu công nghiệp
– Xử lý nước thải sinh hoạt, nhà hàng, khách sạn
– Xử lý nước thải thủy sản
– Xử lý nước thải ô nhiễm Nitơ cao.

Xem thêm

HINH 2
- Xử lý nước R.O, tinh khiết, đóng chai
- Xử lý nước ngầm - nước giếng
- Xử lý nước mặt - nước sông


Xem thêm

– Xử lý nước R.O, tinh khiết, đóng chai
– Xử lý nước ngầm – nước giếng
– Xử lý nước mặt – nước sông

Xem thêm

HINH 3
- Cải tạo - vận hành - bảo trì hệ thống - Thiết kế, đào tạo, chuyển giao công nghệ - Lập hồ sơ giấy phép môi trường, dự án - Đầu tư dự án môi trường - Cung cấp vật tư, thiết bị ngành môi trường

Xem thêm

 

 

– Cải tạo – vận hành – bảo trì hệ thống
– Thiết kế, đào tạo, chuyển giao công nghệ
– Lập hồ sơ giấy phép môi trường, dự án
– Đầu tư dự án môi trường
– Cung cấp vật tư, thiết bị ngành môi trường

Xem thêm

HINH 4
- Xử lý khí thải lò hơi - lò đốt
- Xử lý khí thải máy phát điện
- Xử lý bụi (Aerosol)
- Xử lý khí thải sơn - dung môi

Xem thêm

 

– Xử lý khí thải lò hơi – lò đốt
– Xử lý khí thải máy phát điện
– Xử lý bụi (Aerosol)
– Xử lý khí thải sơn – dung môi

Xem thêm

0904.506.065