0904.506.065

XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG CHI PHÍ HIỆU QUẢ

DỊCH VỤ CUNG CẤP

  • Xử lý nước thải.
  • Vận hành, bảo trì, cải tạo hệ thống xử lý nước thải.
  • Lập hồ sơ, giấy phép môi trường.
  • Xử lý nước cấp sinh hoạt, nước đóng chai.
  • Xử lý khí thải công nghiệp, máy phát điện.
  • Cung cấp thiết bị, hóa chất ngành môi trường.
  • Thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý nước thải.
  • Đào tạo, vận hành, chuyển giao công nghệ.

Chúng tôi cung cấp đến quý Khách hàng những giải pháp công nghệ tối ưu với chi phí đầu tư thấp nhất và hiệu quả nhất.

Chúng tôi sử dụng những kỹ năng và nguồn nhân lực tiên tiến để cung cấp những giải pháp an toàn và phù hợp nhất đến cộng đồng các Doanh nghiệp

Xử lý nước thải phòng khám y tế bằng công nghệ màng MBR
{post_content}
Xử lý nước thải y tế bệnh viện công nghệ giá thể MBBR
{post_content}
Xử lý nước thải chăn nuôi heo quy mô trang trại
{post_content}
Xử lý nước thải chăn nuôi heo cho giải pháp phát triển bền vững
{post_content}
Xử lý nước thải xi mạ
{post_content}
Xử lý nước thải chế biến thủy sản
{post_content}
Công ty xử lý nước thải chế biến thủy sản
{post_content}
Xử lý nước thải giết mổ
{post_content}
Bảo trì - cải tạo hệ thống xử lý nước thải
{post_content}
Lập hồ sơ giấy phép môi trường
{post_content}
Cung cấp thiết bị ngành môi trường
{post_content}
Vận hành - bảo trì - cải tạo hệ thống xử lý nước thải
{post_content}
Thiết kế - đào tạo - chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải
{post_content}
Xử lý khí thải máy phát điện
{post_content}
Xử lý khí thải sơn - dung môi
{post_content}